Zgoda na przetwarzanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w procesie rejestracji danych
osobowych w następującym zakresie:

  • na potrzeby obsługi konta i kontaktu z administratorem Serwisu, osobami
    zarządzającymi Stroną Internetową i Sklepem;
  • na potrzeby odbierania powiadomień z Serwisu i newslettera;
  • w zakresie wskazanym w Rozdziale 4 („Zasady ochrony danych osobowych w
    związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną”) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
    o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  • w pozostałym niezbędnym zakresie wynikającym z Regulaminu i polityki prywatności.