Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu wyświetlanego pod adresem http://www.rentierzy.fm
wraz z wszystkimi podstronami (dalej: „Serwis”).

 

 1. Informacje ogólne. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu, jego podstron oraz poszczególnych usług i funkcjonalności.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest  firma CYBUL KRZYSZTOF RENTIERZY FM  z siedzibą w Poznaniu. NIP: 5560000699, REGON: 301524121 (dalej: „Administrator”).
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:
  a)   dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
  b)   zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki Cookies [patrz polityka plików “cookies”];
  c)   gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.
 4. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.
 5. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 7. Dane z formularzy. Dane wynikające z formularzy stosowanych w Serwisie nie są udostępniane podmiotom trzecim bez zgody użytkownika. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór niezbędny do wykonywania usługi w postaci newslettera lub listy mailingowej albo innych podobnych usług. Dane podane w formularzu są przetwarzane wyłącznie i każdorazowo w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, realizowania funkcji typu newsletter albo innych usług i użyteczności Serwisu. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 8. Dane nie są udostępniane osobom trzecim. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych Użytkowników ograniczone jest do minimum niezbędnego do prawidłowego zapewnienia funkcjonalności Serwisu i jego podstron oraz poszczególnych usług. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. W szczególności właściciel Serwisu może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłącznie za zgodą tej osoby.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 10. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 11. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.